Voorwaarden Copyright Contact
Home Bedrijfsinfo Assortiment Proeverij Contact Bestel info Foto Album

Algemene voorwaarden

Ploeger Delicatessen

Hessenweg 182

3137 JH De Bilt

Telefoon: 030-220 00 66

E-mail: info@ploegerdelicatessen.nl

Webwinkel: www.ploegerdelicatessen.nl

BTW: NL.8143.22.724.B01

KVK:30011636

Artikel 1 – Begrippen

De betekenis van de hiernavolgende begrippen worden in deze algemene voorwaarden gebruikt, tenzij anders aangegeven:

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een koopovereenkomst aangaat met Ploeger Delicatessen C.V..

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Ploeger Delicatessen C.V. en de klant

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ploeger Delicatessen C.V. Delicatessen (hierna: Ploeger.), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestellingen

1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn vrijblijvend en Ploeger  houdt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

2. Ploeger  behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van tussentijdse prijsverhoging       van de fabrikant en/of wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle prijzen op de website zij onder voorbehoud van druk- en     zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. De prijzen in de aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

4. Prijzen van de aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 – Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen de klant en Ploeger  komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en Ploeger  een     bevestiging heeft toegestuurd naar de klant.

2. Ploeger  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling     niet wordt geaccepteerd, deelt Ploeger  dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Ploeger  blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product, totdat de klant het totaal verschuldigde bedrag van de overeenkomst     heeft voldaan.

Artikel 5 – Betaling

1. Contant: de klant haalt de bestelling op in de winkel van Ploeger  en rekent contant af.

2. Vooruitbetalen: de klant ontvangt van een orderbevestiging van Ploeger  met het te betalen bedrag. Na ontvangst van het te betalen     bedrag op de bankrekening van Ploeger  wordt het pakket verzonden.

Artikel 6 – Levering

1. Ploeger  streeft ernaar de bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling via DPD of PostNL naar het opgegeven     afleveradres te versturen. Wanneer een product uitverkocht, neemt Ploeger  contact met de klant op. De klant heeft dan de keuze om    het product later te ontvangen of om de bestelling kosteloos te annuleren.

2. Ploeger  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het overschrijden van de levertijd.

4. Wij doen ons uiterste best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer

    leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 7 – Annulering

1. Iedere bestelling kan binnen 24 uur nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd, mits nog niet verzonden. Dit     kan zonder opgave van reden en zonder boete. Wanneer het pakket verzonden is, is annulering helaas niet meer mogelijk. Stuur een     e-mail naar info@Ploegerdelicatessen.nl, vul het contactformulier in. Uw annulering zal per e-mail bevestigd worden.

2. Nadat de klant de bestelling heeft ontvangen is het gerechtigd om het product te herroepen (annuleren) en binnen 14 werkdagen     kenbaar te maken. De koper heeft de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. De enige uitzondering hierop is dat     de geopende verpakkingen van delicatessen en voedingsmiddelen en afgeprijsde artikelen niet kunnen worden teruggestuurd.

3. Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 14 werkdagen na de dag van ontvangst op het afleveradres heeft     geannuleerd c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig.

4. Voor het herroepen van de koop dient de klant een mail te sturen naar info@Ploegerdelicatessen.nl of vult het contactformulier op     de website in. Uw annulering zal per e-mail bevestigd worden.

5. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten voor het retour zenden voor zijn rekening.

6. De klant heeft 14 dagen de tijd om het product retour te zenden.

7. Het bedrag dat de klant voor het product heeft betaald zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending     door Ploeger  worden terugbetalen.

Artikel 8 – Garantie

1. Een beroep op garantie wordt slechts door Ploeger  in behandeling genomen indien de klant dit beroep indient binnen 14 dagen     nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.

2. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele factuur n volledig ingevuld garantiebewijs of garantiecertificaat.

Artikel 9 – Klachten

Ploeger  doet er alles aan om alle producten coform de bestelling te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dient de klant dit onmiddellijk door te geven aan Ploeger . Dit kan via een e-mail of via het contactformulier op de website. Ploeger  zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen reageren op de klacht.

Artikel 10 – Overmacht

Ploeger  heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit door de klant schriftelijk te informeren en zonder dat Ploeger  gehouden is tot een schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven

Contact Voorwaarden Copyright