Home Bedrijfsinfo Assortiment Proeverij Contact Bestel info Foto Album
Voorwaarden Copyright Contact

Copyright


Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Ploeger Delicatessen C.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.


De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Ploeger Delicatessen C.V.